دفاعيه كارشناسي ارشد

پیچیدگی ارتباطی

مهسا نیک مرد

استاد راهنما: علی طاهرخانی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۵-۱۲-۷

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان