دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی کران‌های بالا و پایین برای عدد گراندی از گراف‌ها

سیاوش عسکری

استاد راهنما: منوچهر ذاکر

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱-۲۰

زمان: ۱۵:۳۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان