دفاعيه كارشناسي ارشد

سنتز و بررسی ارتباط ساختار خواص نانوکامپوزیتهای پلی استایرنی قابل انبساط با آب حاوی نانوبلورهای پلیمرهای طبیعی

زهرا عاجلو

استاد راهنما: ناصر نیک فرجام

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۲-۲

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان