دفاعيه دكتري

تشکیل ساختار در کیهان، رهیافتی برای بررسی انرژی تاریک، ماده تاریک و مدل تورمی

حسین مصحفی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۶-۲-۱۳

زمان: ۹:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

خلاصه: کیهان ما در دوره‌ای از انبساط تند شونده قرار دارد و شواهد رصدی مختلف مانند ابرنواخترهای نوع یک آ‏، تابش زمینه کیهانی‎‏،‎ مساحی کهکشان‌ها و نوسانات آکوستیکی باریونی این انبساط تند شونده را تأیید می‌نمایند. با وجود شواهد رصدی متعدد‏، اما ساز و کار مسئول این انبساط تند شونده هنوز به خوبی شناخته نشده است و برای این منظور مدل‌های متعددی پیشنهاد گردیده‌اند. ساده‌ترین مدلی که در نسبیت عام پیشنهاد می‌شود شامل کیهانی با یک مؤلفه‌ی غالب ‎ است که به صورت سیالی با فشار منفی و چگالی ثابت در نظر گرفته می‌شود. ‎‎ ‎ما در این پایان نامه به بررسی مدلی می‌پردازیم که تعمیمی از مدل استاندارد کیهان‌شناسی است و در آن فرض می‌کنیم که خلاء سیالی گرانرو است. یعنی به دلیل وجود گرانروی‏، فشار آن نسبت به حالت استاندارد‏،‌ تغییر می‌کند. در ابتدا تشکیل ساختارهای کیهانی را در چارچوب نیوتنی مورد بررسی قرار می‌دهیم. تحول اختلال‌های کیهانی را توضیح داده و به رمبش کروی و تشکیل هاله‌های ماده تاریک می‌پردازیم. سپس مختصری درباره اختلال‌های کیهانی در چارچوب نسبیت عام می‌پردازیم. از آن‌جا که میدان‌های چگالی کیهانی و همچنین افت‌وخیزهای تابش زمینه کیهانی پدیده‌هایی آماری هستند‏، به مطالعه میدان‌های تصادفی می‌پردازیم. درباره روش‌های آماری مورد استفاده در کیهان‌شناسی بحث خواهیم کرد. در ادامه به معرفی مدل انرژی تاریک گرانرو می‌پردازیم و تحول پس زمینه مدل را مورد بحث قرار می‌دهیم. اثرات مدل روی پارامترهای هندسی کیهانی نظیر فاصله همراه‏، آزمون آلکوک-پاچینسکی ‏و عنصر حجم همراه را بررسی می‌کنیم. معیار تشخیص برای رفتار مدل که دچار گذار فانتوم است را خواهیم دید. سپس قیدهای رصدی حاصل از رصدهایی نظیر ابرنواخترهای نوعی یک آ‏، انفجارهای پرتو گاما‏، نوسانات آکوستیکی باریونی‏، اندازه‌گیری پارامتر هابل و تابش پس زمینه کیهانی را بررسی خواهیم کرد. در انتها خواهیم گفت که مدل انرژی تاریک گرانرو با اغلب مشاهدات به خوبی سازگار است و تنش در پارامتر هابل با حضور مدل انرژی تاریک گرانرو تقریبا بر طرف می‌شود. البته نتایج برای تحول زمینه هستند و اثر اختلال‌ها را در محاسبات در نظر نگرفته‌ایم که در کار بعدی اثر اختلال‌ها و داده‌های مرتبط را در نظر خواهیم گرفت.