دفاعيه كارشناسي ارشد

به‌حداقل‌رسانی ریسک و پوشش مطالبات روی مدل بازار پخش-پرش

محمد عسگری

استاد راهنما: بهاره اختری

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۵-۳

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان