دفاعيه كارشناسي ارشد

کاربرد سنجه اختلالی در کیهان

سعید رجنی

استاد راهنما: یوسف ثبوتی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۶-۴-۲۶

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: در این پایان‌نامه‏، ابتدا به صورت اجمالی درباره‌ی کیهان توضیحاتی خواهیم داد؛ سنجه‌ای معرفی و آن را مختل می‌کنیم و به کاربردهایش مطابق با مدل تورمی در کیهان خواهیم پرداخت.