دفاعيه كارشناسي ارشد

مطالعه اکسایش هوازی الکل‌ها در آب با استفاده از کاتالیزورTEMPO تثبیت شده روی سطح نانوذرات مغناطیسی هسته-پوسته اصلاح‌شده با مایع یونی آب‌‌دوست

بهاره غفاری

استاد راهنما: بابک کریمی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۵

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه