دفاعيه كارشناسي ارشد

تثبیت نانوذرات پالادیوم و دوفلزی پالادیوم-مس بر روی بستر منیزیم‌اکسید و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن

مائده بهرامی

استاد راهنما: محمد قلی نژاد

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۷

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان