دفاعیه کارشناسی

هاب سرویس

محمد عمید عباسی

استاد راهنما: محسن افشارچی

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۵

زمان: ۱۷:۳۰

مکان: I001

خلاصه: ایشتاپ یک اپلیکشن اندروید مبتنی بر مکان است که باعث می شود یک کارگر منزل بر اساس تقاضا استخدام شود.