دفاعیه کارشناسی

کاربرد وب کاوی در شبکه های اجتماعی

مهرک ملک محمدی

استاد راهنما: فرناز اوصانلو

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۲۲

زمان: ۱۲:۰۰

مکان: I001

خلاصه: کاربران با اشتراک گذاری داده ها در شبکه های اجتماعی باعث بوجود آمدن منابع داده ای بزرگی شده اند که با تجزیه وتحلیل این شبکه ها می توان از منابع های داده ای آن بهره مند شد و برای کشف دانش استفاده کرد.