دفاعيه كارشناسي ارشد

بهینه‌سازی سبد بانکی با برنامه‌ریزی تصادفی پویا

ندا نیکخواه

استاد راهنما: حسن داداشی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۶

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان