دفاعیه کارشناسی

بررسی راه حل های تشخیص نفوذ در رایانش ابری

زهرا داداشی

استاد راهنما: رضا پارسامهر

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲۴

زمان: ۱۷:۰۰

مکان: I002

خلاصه: در این پایان نامه ابتدا تعریفی از رایانش ابری ارائه میدهیم و سپس انواع مدل های ابری را بررسی کرده و انواع سرویس های ارائه شده توسط رایانش ابری را معرفی میکنیم. سپس به امنیت ابر و تهدیداتی که در محیط های ابری وجود دارند میپردازیم و راهکارهای امنیتی را برای آنها بررسی میکنیم. از بین تمامی راهکارها، به سیستم های تشخیص نفوذ پرداخته و سه راهکار از آنها را که مبتنی بر تشخیص نفوذ بر اساس آنومالی هستند را بررسی میکنیم و در قالب یک آزمایش آنها را مقایسه میکنیم.