سخنران مدعو

کاربرد نانوبیوساختارها در پزشکی شخصی

ابوطالب صدیقی

دانشگاه سایمون فریزر

تاریخ: ۱۳۹۶-۹-۱۹

زمان: ۱۵:۳۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه