دفاعيه دكتري

تهیه و شناسایی کمپلکس های جدید Pd-β-Cyclodextrin و نانوذرات Fe3O4@Pd-β-Cyclodextrin و استفاده از آن ها بعنوان کاتالیزور در واکنش های کوپلینگ در حلال آب

هادی سالمی

استاد راهنما: بابک کبودین

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۱-۱۸

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه