دفاعيه كارشناسي ارشد

عدد همبندی رنگین‌کمانی گراف‌ها

مریم فتح اله زاده

استاد راهنما: علی طاهرخانی

دانشکده ریاضی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۱-۹

زمان: ۱۵:۳۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم