همایش‌ها

۱۶ اسفند برگزاری هفته بیوفیزیک 16- 18 اسفند 95

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ مدرسه بین المللی خوشه های ستاره ای و ماموریت فضایی گایا 17 تا 21 اردیبهشت 1396

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ بیست‌وسومین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه فازهای توپولوژیک ماده، 27 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت 1396