۲۱ بهمن ۱۳۹۶

بیانیه تغییر اقلیم و آموزش

دسامبر 2017، شبکه بین‌المللی همکاری‌های فرهنگستان‌ها، سندی را با عنوان" تغییر اقلیم و آموزش" تدوین کرده است. مضمون سند، تاکید بر نیاز آموزش در مورد تغییر اقلیم از مهدکودک تا بالاترین مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و آموزش همگانی از مردم عادی گرفته تا اساتید دانشگاهی، مدیران بخش‌های عمومی و خصوصی، و سیاستمداران است. در تدوین این سند، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از طریق نماینده خود، استاد یوسف ثبوتی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم، مشارکت داشته است. برای مشاهده سند اینجا کلیک نمایید.