۸ بهمن ۱۳۹۶

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

 

به اطلاع می رساند طی مصوبه جلسه مورخ 1396/11/07هیات ممیزه دانشگاه، مراتب علمی اعضای هیأت‌علمی به شرح زیر ارتقاء یافت:

1- دکتر علی نجفی (عضو هیات علمی دانشکده فیزیک) ارتقاء به مرتبه استادی

2- دکتر بهرام صادقی بی‌غم (عضو هیات علمی دانشکده علوم رایانه) ارتقاء به مرتبه دانشیاری 

ریاست و اعضای دانشگاه، ارتقاء مراتب علمی ایشان را تبریک گفته و آرزوی توفیقات روز افزون دارند.