Daryoush Abdollahpour

Daryoush Abdollahpour

داریوش عبداله‌پور

استادیار

دانشکده فيزيک

دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۲
dabdollahpour [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان