Akram Hasani Zonoozi

Akram Hasani Zonoozi

اکرم حسنی زنوزی

استادیار

دانشکده فيزيک

دانشکده فیزیک، اتاق ۱۲۱
a.hasani [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان