Seyed  Alireza Ghasemi

Seyed  Alireza Ghasemi

سید علیرضا قاسمی

استادیار

دانشکده فيزيک

دانشکده فیزیک، اتاق ۲۲۰
aghasemi [at] iasbs.ac.ir

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان