Hamid Reza Shahsavari
حمید رضا شهسواری
+98 24 3315 3206
shahsavari [at] iasbs.ac.ir
دانشکده شیمی، اتاق 206

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان