Mohammad Hossein Kowsari

محمدحسین کوثری

دانشیار

دانشکده شيمی

دانشکده شیمی، اتاق ۲۰۷
mhkowsari [at] iasbs.ac.ir

توضیحات

گروه تحقیقاتی دکتر کوثری بر روی شبیه سازی دینامیک مولکولی مایعات یونی و حلال های یوتکتیک عمیق (فرا زودگداز) با هدف بررسی ساختار میکروسکوپی، دینامیک، خواص انتقالی و ترمودینامیکی این حلالهای سبز جدید در حالت خالص یا مخلوط متمرکز است. این گروه همچنین به مطالعه دینامیک مولکولی سامانه های شامل پروتئین در محلول آبی مایعات یونی، غشاهای زیستی، طراحی دارو، زئولیت ها، سیال های محدوده شده در ابعاد نانو، نانولوله های کربنی و سامانه های دارویی علاقه مند است.
به تازگی، ما بر روی مسائلی در زمینه شبیه سازی مخلوط های دوتایی مایعات یونی با کربن دی اکسید، آب، استونیتریل و دی متیل سولفوکسید کار نموده ایم. همچنین ما بر روی ویژگی های زئولیت Li-LSX در جداسازی اجزای هوا (نیتروژن و اکسیژن) و جذب هیدروژن متمرکز هستیم.

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه


پژوهش­های بنیادی و کاربردی در زمینه ­ی شبیه سازی دینامیک مولکولی سامانه ­های متنوع شیمیایی و زیستی نظیر: 
1- سامانه های شامل مایعات یونی (Ionic Liquids) و کاربردهای آنها در شیمی سبز
2- زئولیت ها و سایر ترکیبات متخلخل نظیر MOFs با هدف هایی ذخیره، جداسازی و خالص سازی گاز
3- سامانه های زیستی، غشای سلولی و ترکیبات دارویی
4- سیال های محدود شده در ابعاد نانو و نانو ساختارها
5- توسعه میدان های نیرو برای خانواده های مختلف مواد
6- حلال های سبز نسل جدید، حلال های یوتکتیک عمیق (DESs)
7- فرایندهای مرتبط با پالایش نفت خام  نظیر آب زدایی از نفت خام، شیرین سازی (حذف CO2 و H2S) و حذف دیگر آلاینده ها از نفت خام
و در صورت نیاز انجام محاسبات شیمی کوانتومی جهت فهم عمیق تر رفتار سامانه های مختلف.
یک هدف مهم درک ارتباط بین ساختار میکروسکوپی و برهمکنش های بین مولکولی به منظور پیش بینی صحیح رفتار و خواص مواد است که می تواند به مهندسان و تجربی کارها ایده مناسب در طراحی بهتر فرایند ها پیشنهاد دهد و به ایجاد بانک های اطلاعاتی پیش بینی ارتباط بین ساختار و خواص کمک کند.

کلید واژه‌ها


شیمی فیزیک، شیمی محاسباتی، شبیه سازی دینامیک مولکولی
مایعات یونی، حلال های یوتکتیک عمیق (فرا زودگداز)، کمک حلال های مولکولی
پروتئین در سامانه های مایع یونی-آب، غشاهای زیستی، طراحی دارو
نانوساختارها، سیالات محدود شده در فضای نانو، مخلوط های گازی در زئولیت ها و چارچوب های آلی-فلزی

درس‌ها

شیمی فیزیک پیشرفته

ترمودینامیک آماری

مباحث نوین در شیمی فیزیک

شبیه سازی مولکولی

طیف سنجی مولکولی

شیمی نظری ساختارهای نانو

سمینار

دانلود لیست تمام مقالات

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان