Seyed Khalil Motaghi

سید خلیل متقی

دانشیار

دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۹
kmotaghi [at] iasbs.ac.ir

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه


1. مطالعه ساختارهاي عميق زمين به منظور تشخيص مدل­هاي ژیودینامیکی حاكم بر مرزهاي فعال تكتونيكي
2. مطالعه روابط کاهندگی مورد نیاز برای تحلیل خطر زلزله

کلید واژه‌ها


زلزله شناسی- تصویر برداری از درون زمین- توموگرافی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان