Davood Azizi
داوود عزیزی
+98 24 3315 2070
d.azizi [at] iasbs.ac.ir
دانشکده فیزیک، اتاق 070

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان