سه‌شنبه، ۸ فروردين ۱۳۹۶   

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>پژوهش>
پژوهش
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
دانشکده
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 2974
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهVasighi, M
Amini, H
2017-06-15A directed batch growing approach to enhance the topology preservation of self-organizing map
2مقالهLashgari, M
Elyas-Haghighi, P
Takeguchi, M
2017-06-15A highly efficient pn junction nanocomposite solar-energy-material [nano-photovoltaic] for direct conversion of water molecules to hydrogen solar fuel
3مقالهNikseresht, A
2017-05-15Dual of codes over finite quotients of polynomial rings
4مقالهNabatian, G
Li, X.-H
Honarmand, M
Melgarejo, J. C
2017-04-15Geology, mineralogy and evolution of iron skarn deposits in the Zanjan district, NW Iran: Constraints from U-Pb dating, Hf and O isotope analyses of zircons and stable isotope geochemistry
5مقالهAakhte, M
Abbasian, V
Ahadi Akhlaghi, E
Moradi, A.-R
Anand, A
Javidi, B
2017-03-20Microsphere-assisted super-resolved Mirau digital holographic microscopy for cell identification
6مقالهLashgari, M
Soodi, S
Zeinalkhani, P
2017-03-15Photocatalytic back-conversion of CO2 into oxygenate fuels using an efficient ZnO/CuO/carbon nanotube solar-energy-material: Artificial photosynthesis
7مقالهBayet-Goll, A
Nazarian Samani, P
De Carvalho, C. N
Monaco, P
Khodaie, N
Morad Pour, M
Kazemeini, H
Zareiyan, M. H
2017-03-15Sequence stratigraphy and ichnology of Early Cretaceous reservoirs, Gadvan Formation in southwestern Iran
8مقالهNajafpour, M. M
2017-03-15From manganese complexes to nano-sized manganese oxides as water-oxidizing catalysts for artificial photosynthetic systems: Insights from the Zanjan team
9مقالهDadashi, M
Abdollahi, H
Tauler, R
2017-03-15Error propagation along the different regions of multivariate curve resolution feasible solutions
10مقالهJafari, M
Rahimi, M
Bayat, M
2017-03-15Unstabling in the legal Environment and Decision-Making process
11مقالهAflaki, M
Shabanian, E
Davoodi, Z
Mohajjel, M
2017-03-12Reactivation versus reworking of the active continental margin during the Zagros collision: Mahallat–Muteh–Laybid complexes, Sanandaj–Sirjan zone, Iran
12مقالهBolhasani, E
Azizi, Y
Valizadeh, A
Perc, M
2017-03-09Synchronization of oscillators through time-shifted common inputs
13مقالهقسمتی, ز
محمدی نژاد, س
2017-03-05بررسی سازوکار انتقال انتخابی از میان کمپلکس منفذ هسته سلول-شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
14مقالهKowsari, M. H
Naderlou, S
2017-03-01Understanding the dynamics, self-diffusion, and microscopic structure of hydrogen inside the nanoporous Li-LSX zeolite
15مقالهSaeedian, M
Azimi-Tafreshi, N
Jafari, G. R
Kertesz, J
2017-02-28Epidemic spreading on evolving signed networks
16مقالهSaeedian, M
Khalighi, M
Azimi-Tafreshi, N
Jafari, G. R
Ausloos, M
2017-02-21Memory effects on epidemic evolution: The susceptible-infected-recovered epidemic model
17مقالههنرمند, م
2017-02-21 تحولات پوسته قاره¬ای و ماگماتیسم پهنة ایران مرکزی در طی فاز کوهزایی نئوپروتروزوئیک پایانی-کامبرین زیرین
18مقالهافلاکی, م
شبانیان, ا
داودی, ز
2017-02-21 نقش روندهای پی سنگی شمال خاوری در تکوین ساختاری پهنه ی سنندج-سیرجان
19مقالهارشدی, م
شبانیان, ا
افلاکی, م
2017-02-21 بررسی تکتونیک فعال و تعیین گستره تاثیر پایانه جنوب خاوری گسله ی شمال تبریز در بخش جنوبی کوه های بزقوش
20مقالهسهامی, ص
افلاکی, م
شبانیان, ا
2017-02-21 بررسی جنبش‌های پلیو-کواترنری در پهنه‌ی گسلی میانه و اهمیت ژئوداینامیک آن
21مقالهKazemi, S.-M.- M
Dehghan, M
Foroush Bastani, A
2017-02-15Asymptotic expansion of solutions to the Black–Scholes equation arising from American option pricing near the expiry
22مقالهKazemi, S. H
Malae, K
2017-02-15Electrodeposited Ni(OH)2 nanostructures on electro-etched carbon fiber paper for highly stable supercapacitors
23مقالهJafari, R
Langari, A
Akbari, A
Kim, K.-S
2017-02-15Real Space Renormalization of Majorana Fermions in Quantum Nano-Wire Superconductors
24مقالهKavianpour, H
Vasighi, M
2017-02-15Structural classification of proteins using texture descriptors extracted from the cellular automata image
25مقالهJoharinad, P
2017-02-15Warped product Finsler manifolds from Hamiltonian point of view
26مقالهBehmadi, H
Fazli, Z
Najafi, A
2017-02-07A 2D suspension of active agents: the role of fluid mediated interactions
27مقالهBouchard, F
Fickler, R
Boyd, R. W
Karimi, E
2017-02-03High-dimensional quantum cloning and applications to quantum hacking
28مقالهمتقی, خ
ضرونی زاده, ز
قدس, ع
2017-02-03محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران
29مقالهکلوندی, ف
متقی, خ
شبانیان, ا
2017-02-03 مطالعه ساختار سنگ‌کره در منطقه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی‌های پاشش امواج سطحی
30مقالهMolahajloo, S
2017-02-03Pseudo-differential Operators on Non-isotropic Heisenberg Groups with Multi-dimensional Centers
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر