بخش خانه علم
خلاصه ای از بخش
House of Science Section

یکی از وظایف عمده دانشگاه‌ها ارتقاء سطح دانش و فرهنگ علمی جامعه پیرامون خود است. برای دستیابی به این هدف، دانشگاه باید در ارتباط مستمر و نزدیک با آحاد جامعه بویژه نسل جوان از قبیل دانش آموزان و دانشجویان بوده و در این راستا تعامل مناسبی داشته باشد. با توجه به اینکه علوم پایه مبانی دانش و تفکر مورد نیاز جهت گسترش کاربردهای علم و فناوری را فراهم می‌آورد و همچنین این دانشگاه با هدف آموزش و پژوهش در شاخه‌های مختلف علوم پایه تاسیس شده است، موضوع ترویج و تشویق علوم پایه مابین آحاد جامعه و نسل جوان از جمله اهداف این دانشگاه به شمار می‏آید. خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان جهت نیل به اهداف فوق‌الذکر بویژه با هدف ارتقاء سطح دانش و فرهنگ علمی استان زنجان و یکپارچه کردن و سازمان‌دهی فعالیت‌های مورد نیاز توسط دانشگاه در سال 1396 تاسیس شده است. از جمله اهداف خانه علم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خانه علم در نظر دارد طی برنامه‌هایی مدون کوتاه مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت به اهداف تعیین شده برسد. موارد زیر شامل برنامه‌هایی است که خانه علم در حال انجام و یا در صدد انجام آن‌ها می‌باشد:

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در دانشگاه هستید؟

برای بهرمندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان