بیست و هفتمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

از ۱۸ تا ۲3 تیر ۱۴۰۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، هر سـاله مدرسـه‌ای تحــت عنـوان مدرسـه آموزش ویژه فیزیک به منظور آشنـایی دانشجـویان سال های آخر دوره کارشنـاسی فیزیک با زمینـه های جدید پژوهشی در فیزیـک، با تکیه بر هر سه جنبه نظری، شبیه‌سازی کامپیوتری و آزمایشگاهی، برگزار می کنـد. امسال این مدرسه به صورت مجازی و آنلاین برگزار می‌شود.

در این مدرسـه پژوهش های جدید درگرایـش هایی همچـون اپتیک و لیزر، سیستم‌های پیچیده، علوم اعصاب نظری و محاسباتی، ماده چگال، مواد نرم و زیستی، نجوم، گرانش و کیهان‌شناسی و نظریه اطلاعات کوانتومی معرفی خواهند شد.

کانال تلگرام مدرسه فیزیک 

صفحه اینستاگرام مدرسه فیزیک

 

 

 

کمیته اجرایی بیست و هفتمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک

اا مهدی بخشی‌پور

اا کمیته اجرایی

اا فاطمه پاینده

اا کمیته اجرایی

اا دکتر مینا زارعی

اا دبیر مدرسه فیزیک