بیست و ششمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

گاوازنگ - ۱۹ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۰

سخنرانان بیست و ششمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک

 

 

فائقه حاجی‌زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

کیوان آقابابائی

دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

صفحه شخصی

نیایش افشردی

دانشگاه واترلو، کانادا

صفحه شخصی

بابک سراجه

دانشگاه ایندیانا،‌ آمریکا

صفحه شخصی

نیما دهقانی

دانشگاه توفت، آمریکا

صفحه شخصی

حسین حقی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

مهران کاردر

موسسه تکنولوژی ماساچوست، آمریکا

صفحه شخصی

علی قربان‌زاده مقدم

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

وحید صندوق‌دار

موسسه ماکس پلانک، آلمان

صفحه شخصی

علی‌رضا مرادی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

فرشید محمدرفیعی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

وحید کریمی‌پور

دانشگاه صنعتی شریف، ایران

صفحه شخصی

علیرضا ولی‌زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

محمد حسن وحیدی‌نیا

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی

مانیا ملکی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

صفحه شخصی