تاریخ

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403

محل برگزاری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
سالن همایش دانشکده شیمی

هماهنگی امور

دبیرخانه مدرسه
024 - 33153232


زمان باقیمانده تا برگزاری

سخنرانان برنامه

lecturer

درباره برنامه

هماهنگی سفر

جهت هماهنگی اسکان و سفر

(024) 33153232 تلفن

دبیرخانه

چهارمین مدرسه آموزش شیمی

برنامه زمانی

برنامه زمانی برقراری نشست

7:30 - 8:30 صبحانه
8:30 - 12:30 سخنرانی
12:30 - 14:00 ناهار
14:30 - 17:30 سخنرانی
17:30 - 19:00 بازدید
19:00 - 21:30 شام

پوستر

poster

حامیان برنامه

msrt ravabet3 iasbs