تاریخ

چهارشنبه 1 شهریور 1402
پنج شنبه 2 شهریور 1402

محل برگزاری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
سالن همایش دانشکده شیمی

هماهنگی امور

دبیرخانه مدرسه
024 - 33153232


زمان باقیمانده تا برگزاری

درباره برنامه

هماهنگی سفر

جهت هماهنگی اسکان و سفر

(024) 33153232 تلفن

دبیرخانه

سومین مدرسه شیمی

برنامه زمانی

برنامه زمانی برقراری نشست

7:30 - 8:30 صبحانه
8:30 - 12:30 سخنرانی
12:30 - 14:00 ناهار
14:30 - 17:30 سخنرانی
17:30 - 19:00 بازدید
19:00 - 21:30 شام

دانلود فایل برنامه مدرسه (PDF)

پوستر

poster

سخنرانان خارجی

eisa yavari
دکتر عیسی یاوری

استاد شیمی آلی دانشگاه تربیت مدرس

masha allah reza kazemi
دکتر سپیده خوئی

استاد شیمی دانشگاه تهران

abbas rezaei shirin abadi
دکتر عباس رضایی شیرین آبادی

استاد شیمی پلیمر دانشگاه شهید بهشتی

aziz maleki
دکتر عزیز ملکی

استاد داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

bahareh razavi
دکتر بهاره رضوی

پسادکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سخنرانان داخلی

amin abdollahi
دکترامین عبدالهی

استادیار شیمی پلیمر

hossein molavi
دکتر حسین مولوی

استادیار نانوشیمی

amir hatami
دکتر امیر حاتمی

استادیار نانوشیمی

saeid zakavi
دکتر سعید زکوی

دانشیار شیمی معدنی

elham tahmasbi
دکتر الهام طهماسبی

استادیار شیمی تجزیه

fahime varmaghani
دکتر فهیمه ورمقانی

استادیار شیمی تجزیه

mohammad hossein kowsari
دکتر محمدحسین کوثری

دانشیار شیمی فیزیک

hamid abdollahi
دکتر حمید عبدالهی

استاد شیمی تجزیه

babak kaboudin
دکتر بابک کبودین

استاد شیمی آلی

mohsen lashgari
دکتر محسن لشگری

استاد شیمی فیزیک

mojtaba khorasani
دکتر مجتبی خراسانی

استادیار نانوشیمی

zahra mohammadnia
دکتر زهرا محمدنیا

استادیار شیمی پلیمر

abbas biglary
عباس بیگلری

مسئول آزمایشگاه طیف سنجی

حامیان برنامه

msrt ravabet3 iasbs iasbs