اطلاعات

ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین


 • ارسال متن کامل مقاله برای داوری الزامی است (PDF و DOC). ‏‏

 • مهلت نهایی ثبت نام و ارسال مقاله ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ است (تا ساعت ١٢ شب). توجه‏‎ :‎مقالات دارای قالب ویژه همایش، به کمیته ‏داوری ‏ارجاع داده خواهند شد‎.‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏

 • اعلام نتایج داوری حداکثر تا ١ اسفند ۱۳۹۹ است.‏

 • مقالات نوشته شده به زبان انگلیسی نیز قابل ارائه می‌باشند.‏‏

 • به هر سخنرانی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه وقت اختصاص داده می‌شود. ‏

 • ارائه مقالات به صورت سخنرانی‌ می‌باشد‎.‎

 • پس از اعلام نتیجه داوری مقالات، با توجه به جدول زیر، هزینه ثبت نام خود را محاسبه نموده و با واریز وجه ثبت نام خود در لینک زیر و یا اطلاعات حساب موجود در زیر ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

 • لینک ثبت نام و واریز وجه

  شماره کارت: بانک ملی شعبه برق به نام دانشگاه علوم پایه زنجان 6037991899521862

  شماره حساب: بانک ملی شعبه برق به ‌نام دانشگاه علوم پایه زنجان 0109980212000

  شماره شبا: به ‌نام درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پایه زنجان IR840100004001086603022542هزینه‌ها

حق ثبت‌نام با ارائه مقاله: ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال

حق ثبت‌نام بدون ارائه مقاله: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دانشجویان ٥٠٪ تخفیف

‏‏