ثبت نام شرکت کنندگان

ششمین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

راهنمای ثبت نام


 • متقاضیان می توانند درخواست شرکت در همایش خود را به آدرس ایمیل crcc@iasbs.ac.ir با عنوان نام و نام خانوادگی-محور مربوط با مقاله و در صورت داشتن مقاله با ضمیمه کردن فرمت DOC مقاله به شرح زیر ارسال نمایند.

 • واریز وجه ثبت نام در صورت نداشتن مقاله برای ثبت نام ضروری است.Submission Guidelines


All papers must be original and not simultaneously submitted to another journal or conference. The following paper catageries are welcome

  .Full papers describing climate change in different timescales and its consequences. Solution for reducing the impact


  Papers addressing following issues are welcome

  Promoting public education

  ?How Climate change related to energy, geo-hazard, ground-surface water, agriculture, health, architecture

  Greenhouse Gas in Iran

  Climate Modeling and Prediction

  Paleo-Climate and sedimentology

  Renewable Energies, Smart and Clean Systems

  Adaptation to and Mitigation of Climate Change

  Other Related Topics