محورهای کنفرانس
 • تغيير اقليم و آﻣوزش
 • تغییر اقلیم و بحران آب (سطحی و زیرزمینی)
 • انرژی‌های نو و تجديدﭘذير
 • مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییر اقلیم (منطقه‌ای و جهانی)
 • دیرینه اقلیم و رسوب‌شناسی
 • تغییر اقلیم و مخاطرات زمین (ریزگرد، سیل، فرونشست، خشکسالی و ...)
 • تغيير اقليم و سلاﻣت
 • تغییر اقلیم، کشاورزی و امنیت غذا
 • اقلیم و معماری
 • مدیریت پایدار انرژی و آب
 • گازهای گلخانه‌ای ایران - راهکارهای کاهش
کمیته علمی
 • یوسف ثبوتی - دبیر علمی: علوم پایه زنجان
 • حمیدرضا ناصری: دانشگاه شهید بهشتی
 • فرهاد ثبوتی: علوم پایه زنجان
 • مجید عباسی: دانشگاه زنجان
 • مسعود ساعت‌ساز: علوم پایه زنجان
 • مصطفی نادری: علوم پایه زنجان
 • ابوالفضل رضایی: علوم پایه زنجان
کمیته اجرایی
 • فرهاد ثبوتی: علوم پایه زنجان
 • مجید عباسی: دانشگاه زنجان
 • سارا بازرگان: علوم پایه زنجان
 • میثم امیری: علوم پایه زنجان
پوستر همایش

هفتمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین

۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین وابسته به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مهلت ارسال مقاله و ثبت‌نام ‏

۲۳ بهمن ۱۴۰۰ ‏

دانلود فرمت استاندارد نگارش مقاله


پدیده تغییر اقلیم و ‏‎‎گرمایش زمین یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز جهان در قرن بیست‌ویکم است. این پدیده جهان را در معرض ‏خطر چرخه‌های نامنظم، بحران منابع آبی، تغییرات آب و هوایی، خشک‌سالی، بالا‌آمدگی سطح آب‌ها، سیل و ... و در نهایت مهاجرت و ‏افزایش فقر قرار خواهد داد. به هر صورت، برای شناسایی و حل چالش‌های فرا روی، راهکارهای علمی و تخصصی وجود دارد که در جای ‏خود قابل بحث و بررسی هستند. در همین راستا، پژوهشكده تغيير اقليم و گرمایش زمین،‎ هفتمین همایش منطقه‌ای تغییر اقلیم و گرمایش ‏زمین را در تاریخ ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار خواهد کرد. در این همایش ‏پژوهشگران به بحث و تبادل دانش در زمینه‌های مرتبط با تغییر اقلیم و مشکلات ناشی از آن، اقلیم دیرینه و اقليم فرا رو، سازگاری با ‏اقليم، بحران منابع آب کشور و راه‌های مقابله با آن، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدل‌سازی فرایندهای اقلیمی، کاربرد علوم ماهواره‌ای و علم ‏سنجش از دور در برآورد ساز و کارهای اقلیمی و راه‌های تخفيف آثار ناخواسته گرم شدن زمین می‌پردازند‎. همایش هفتم به صورت مجازی برگزار خواهد شد.


جوایز بنیاد دستان برای مقالات برتر همایش

بنیاد علمی دستان که یکی از اهداف آن حمایت از پژوهشگران در حوزه تغییر اقلیم است به مقالات برتر همایش جوایز مالی اهدا خواهد کرد. این جوایز به سه مقاله که از سوی کمیته علمی برگزیده شوند تعلق خواهد گرفت.

سخنرانان ویژه

Hoshin Gupta, University of Arizona

How Can We Use Models to Facilitate Scientific Discovery?

How Can We Use Models to Facilitate Scientific Discovery?

Hoshin Gupta
Regents Professor, Department of Hydrology and Atmospheric Sciences, The University of Arizona

This talk examines the question “How can we use Models to facilitate Scientific Discovery?”, as opposed to the manner in which models are normally used, which is to generate “Predictions” or to aid (we hope) in the development of “Understanding”. As a starting point, we recognize that the key to the analysis of any data, or development of any model, is the selection of an appropriate “representational system”. The problem, however, is that the representation we chose then completely determine the “questions we can ask”, the nature of “analyses and inferences we can perform”, and the “answers we can obtain”. Consequently, any model we develop using that representational approach may be highly suitable for learning certain things about a system, but completely unsuitable for learning other (possibly equally important) things.
To explore how different representational frameworks can affect what we learn from data, we present a case study in which three complementary models approaches (one physics/process- based and two based in machine-learning methods) are simultaneously used to develop an improved understanding of how catchment-scale hydrological processes vary across the diverse hydro-geo-climatology of Chile. Based (in part) on these results, we argue that if our goal truly is “Scientific Discovery”, then we would be well served to adopt a “general multi-representational framework” when analyzing data, so that the models we build have the possibility of converging towards accurate and comprehensive representations of the underlying data generating process. Our view is that such an approach is key to the use of Models in support of improved Prediction, Understanding and Discovery in the Earth & Environmental Sciences.استان زنجان
استان زنجان
استان زنجان