بیست و پنجمین

مدرسه آموزش ویژه فیزیک

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

گاوازنگ - ۱۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، هر سـاله  مدرسـه‌ای  تحــت عنـوان مدرسـه آموزش ویژه فیزیک به  منظور آشنـایی دانشجـویان سال های آخر دوره کارشنـاسی فیزیک با زمینـه های جدید پژوهشی در فیزیـک، برگزار می کنـد. در صـورت وجود  ظرفـیت این فرصـت وجود دارد تا سایر علاقه مندان نیز بتـوانند به صـورت آزاد در این مدرسـه شرکت کنند.ب

در این مدرسـه پژوهش های جدید درگرایـش هایی همچـون اپتیک، ماده چـگال، مـواد نرم و زیستی، علوم اعصاب شناختی، نجوم و اخترفیزیک با تکیه بر هر سه جنبه نظری شبیه سازی کامپیوتری و آزمایشگاهی معرفی خواهند شد.ب

  کانال تلگرام مدرسه فیزیک 

صفحه اینستاگرام مدرسه فیزیک

 

 

 

کمیته اجرایی بیست و پنجمین مدرسه آموزش ویژه فیزیک

اا مهرداد منصوری

اا کمیته اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا نگین شفیعی

اا کادر اجرایی

اا سولماز گل‌محمدی

اا کمیته اجرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا نیک‌ناز فولادی

اا کمیته اجرایی

 

 

 

 

اا دکتر علی‌رضا مرادی

اا دبیر بیست و پنجمین مدرسه

 ااافیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اا کوشان محسن‌وند

اا کمیته اجرایی