Morteza Hivadi
مرتضی هیودی
+98 24 3315 3321
m.hivadi [at] iasbs.ac.ir
دانشکده ریاضی، اتاق 321

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان