سه‌شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۶   

 
خبرها

1 خرداد گرامیداشت بیست و پنجمین سال تاسیس دانشگاه

31 ارديبهشت زمان بندی و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری ‌سال 96

30 ارديبهشت اعطای جایزه ابوریحان بیرونی به آقایان دکتر خلیل متقی و دکتر علی قربان زاده مقدم

18 ارديبهشت پانزدهمین کارگاه آموزشی کمومتریکس ایران، 3 و 4 خرداد 96

18 ارديبهشت دیدار معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه

17 ارديبهشت دیدار نائب رئیس مجلس شورای اسلامی از دانشگاه

16 ارديبهشت مدرسه تحقیقاتی مباحثی در نظریه تحلیلی و متعالی اعداد، 10 تا 22 تیر 1396


همایش‌ها

۱۰ تير مدرسه تحقیقاتی مباحثی در نظریه تحلیلی و متعالی اعداد، 10 تا 22 تیر 1396

۱۴ مرداد اولین مدرسه تحقیقاتی جبر و هندسه جبری با موضوع "جبر، ترکیبیات و هندسه تک جمله ایها" - 14 تا 28 مرداد 96


 
مقالات

Saeedian, M., Khalighi, M., Azimi-Tafreshi, N., Jafari, G. R. and Ausloos, M.


Saeedian, M., Azimi-Tafreshi, N., Jafari, G. R. and Kertesz, J.


Najafpour, M. M., Jameei Moghaddam, N.


Najafpour, M. M.
 
Click to see larger image
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه عوامل موثر در برهمکنش پپتیدهای آیورین 2.1 و آنالوگ آن با دو لایه لیپیدی
نسیم چراغی، دانشکده علوم زیستی
۲ خرداد، ۱۲:۰۰
2- سخنران دانشگاه
سنتز کره های توخالی اُرگانوسیلیکای مزوحفره ی متناوب با ویژگی های ساختاری قابل کنترل و بررسی کاربردهای آن ها
حسام الدین مرادی، دانشکده شیمی
۲ خرداد، ۱۵:۳۰
3- دفاعيه دكتري
بررسی برهمکنش کاتیون-پای با روش های آغازین نسبیتی
الهام آشوری، دانشکده شیمی
۳ خرداد، ۱۴:۰۰