دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
جوایز تحصیلی
the IASBS and its gardens

جوایز تحصیلی


شیوه‌نامه اجرایی جوایز تحصیلی


مقدمه

به منظور جذب دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد، دکتری مستقیم (از کارشناسی) و دکتری پیوسته (از دیپلم) و همچنین ایجاد رقابت مناسب بین دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه، جوایز و حمایت حمایت‌های زیر اعطا می می‌شود.


 • ۱- جوایز رتبه‌های برتر

  • به دانشجویان پذیرفته‌شده دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری مستقیم (از کارشناسی) با رتبه برتر کنکور (تعریف رتبه برتر: رتبه‌های زیر ۱۰۰ برای رشته‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، بیوشیمی و بیوفیزیک، و علوم و مهندسی رایانه، زیر ۲۰ برای علوم زمین و زیر ۲۰ برای فوتونیک) ماهانه مبلغ ۱۵ میلیون ریال پرداخت شود. این مبلغ تا پایان سال دوم و مادامی که معدل کل پذیرفته‌شده بالای ۱۷ باشد ادامه می‌یابد. همچنین به پذیرفته‌شدگان با رتبه تک رقمی مبلغی معادل ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه خرید لپ‌تاپ و تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه شرکت در همایش بین‌المللی اهدا می‌شود.
  • به دانشجویان پذیرفته‌شده دوره دکتری پیوسته (از دیپلم) با رتبه کشوری کنکور زیر ۳۰۰۰ ماهانه مبلغ ۱۵ میلیون ریال پرداخت شود. این مبلغ تا پایان مرحله آموزشی و مادامی که معدل کل پذیرفته‌شده بالای ۱۷ باشد ادامه می‌یابد. همچنین به پذیرفته‌شدگان این دوره با رتبه زیر ۱۰۰۰ مبلغی معادل ۱۵۰ میلیون ریال کمک هزینه خرید لپ‌تاپ و تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کمک هزینه شرکت در همایش بین‌المللی اهدا می‌شود.
  • دانشجویان دکتری مستقیم و پیوسته پس از ورود به دوره پژوهشی به‌جای جایزه تحصیلی، همانند سایر دانشجویان دکتری از RA برخوردار خواهند شد.

 • ۲- جوایز دانشجویان ممتاز در حال تحصیل

  • ۲-۱ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مستقیم

   • جایزه به حداکثر ده درصد از مجموع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مستقیم ورودی هر دانشکده تعلق می‌گیرد. در صورتی که ورودی دانشکده‌ای کمتر از ۱۰ نفر باشد سهمیه دانشکده یک نفر خواهد بود.
   • انتخاب دانشجویان برتر در انتهای سال اول تحصیلی آن‌ها صورت پذیرفته و دانشجویان تا پایان سال دوم تحصیل خود (پایان سنوات مجاز) ماهانه مبلغی معادل دستیار پژوهشی (RA) دانشجویان دکتری دریافت می‌کنند.
   • دانشجویان مجاز باید حداقل ۲۴ واحد درسی را تا پایان سال اول خود با حداقل معدل ۱۷ گذرانده باشند.
   • در صورتی که سهمیه دانشکده‌ای بیش از یک نفر باشد، نفرات برتر بر مبنای معدل از بین رتبه‌های اول گرایش‌های مختلف انتخاب می‌شوند.
   • در صورت تکمیل نشدن سهمیه هر دانشکده از طریق بند فوق، نفرات بعدی گرایش‌ها با همان ترتیب معدل و با شرط معدل بالای ۱۷ انتخاب می‌شوند.
   • پرداخت مبلغ جایزه در هر نوبت، پس از مشخص شدن استاد راهنما منوط به تایید ایشان خواهد بود.
   • دانشجویان دکتری مستقیم در صورتی که در لیست منتخبین قرار گیرند، جایزه آن‌ها تا پایان سال دوم ادامه پیدا می‌کند.
  • ۲-۲ دانشجویان دکتری پیوسته از دیپلم

   • دو نفر برتر هر ورودی دکتری پیوسته (از دیپلم) با بالاترین معدل کل در هر سال تحصیلی (حداقل معدل بالای ۱۷)، مشمول دریافت جایزه تحصیلی در سال تحصیلی بعدی آن خواهند بود.
   • انتخاب دانشجویان برتر در انتهای سال‌های اول تا چهارم تحصیلی آن‌ها صورت پذیرفته و دانشجویان مبلغی معادل دستیار پژوهشی (RA) دانشجویان دکتری در طول سال تحصیلی بعدی دریافت می‌کنند.
   • تعداد حداقل واحدهای انتخابی در سال تحصیلی مورد بررسی در دوره مقدماتی ۵۱ واحد و در دوره پیشرفته ۳۶ واحد است.
   • دانشجویانی که بر اساس آیین‌نامه یا با درخواست خود دانشجو از دوری دکتری پیوسته خارج شده و بصورت دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند مشمول دریافت جایزه نخواهند بود.

  • دریافت همزمان جایزه تحصیلی با TA و یا RA مجاز نیست.
  • رتبه‌ها و مبالغ پیشنهادی در این شیوه‌نامه برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بوده و در سال‌های آینده با تصویب هیات رئیسه قابل افزایش است.
letter cover

شیوه‌نامه اجرایی جوایز تحصیلی

Developed by the IASBS Computer Centre