s IASBS مدرسه ریاضی
30 بهمن تا 2 اسفند 1398

مدرسه ریاضی IASBS


"با حضور و سخنرانی دکتر بهمن مهری"

تاریخ های مهم

شروع ثبت نام

1398/07/30


پایان ثبت نام

1398/11/15

خوش آمدید
محورهای مدرسه

معادلات دیفرانسیل

سخنرانی اصلی مدرسه: فضاهای با ابعاد بالا و تحلیل دادهها

 • یک ویژگی جالب ریاضیات عالی (که احتمالا برای غیرریاضیدانان عجیب به نظر میآید) این است که بخش بزرگی از آن با هندسه در بیش از سه بعد سرو کار دارد. ریاضیدانان در طی چندین قرن، با توسعه ی روشهای استدلال ریاضی چنان حقیقتهایی درباره این فضاها کشف کرده اند که گویی میتوانند ابعاد بالا را تجسم کنند. این نگاه در سالهای اخیر برای مواجهه با داده های بزرگ و پیچیده بسیار مفید واقع شده است و به ما کمک کرده تا از دل انبوه داده ها، به اطلاعات ارزشمندی دست پیدا کنیم. در این سخنرانی کوتاه به چند نمونه از این کاربردها خواهیم پرداخت
 • مقدمه ای بر ریاضیات معادلات ماکسول

  1. مقدمه‌ای بر الکتروستاتیک و معادلات پواسون و لاپلاس
  2. معادلات اکوستیک و کاربردهای آنها
  3. معادلات الکترومغناطیس و کاربردهای آنها

  ریاضیات فازی و کاربرد آن در معادلات دیفراسیل

  • ابتدا مفاهیم مقدماتی و تعریف های اولیه نظریه مجموعه های فازی بیان و سپس با استفاده از مفهوم مشتق و انتگرال فازی، معادلات دیفرانسیل فازی معرفی می شوند.

  معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

  • رابطه بین حل بعضی از معادلات دیفرانسیل خاص و سیستم های دینامیکی در صفحه با مثال های ساده بررسی می شود.

  علم داده

  علم داده و ریاضیات

  • با پیشرفت فن آوری، در حوزه های مختلف داده های زیادی جمع آوری شده است. این داده ها در واقع تجربیات سالهاست که می توان با استخراج الگوهای سودمند از آنها استفاده کرد. علم ریاضی (و به ویژه جبر خطی) نقش مهمی در پردازش داده ها بازی می کند. در این جلسه به این سوالات می پردازیم:‌ داده چیست؟‌ پردازش داده به چه معناست؟‌ ریاضیات در این بین چه نقشی ایفا می کند؟‌

  مقدمه ای بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

  • در این نشست، تعریفی مقدماتی از علم هوش مصنوعی و یک شاخه مهم از آن به نام یادگیری ماشین ارائه می گردد و سپس نقش ریاضیات در این حیطه معرفی می گردد.
  Image