دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه
خیرین دانشگاه
the IASBS and its gardens

- خیرین

نام و نام خانوادگی سازمان یا شرکت محل خدمت
ثبوتی، يوسف استاد دانشگاه
مقدم، حاج رجب (مرحوم) شرکت آلیاژ گستر قشم
مقدم، عليرضا شرکت آلیاژ گستر قشم
نصیری قیداری، سعداالله استاد دانشگاه
عربيان، سعيد آزاد
علی‌قنبری، حسن بنياد فرهنگي جمال طيبه
آسويار، سعيد شرکت مهندسین آتین سازه
آسويار، صادق (مرحوم)
جعفری، ذوالفقار شرکت نماچوب زنجان
جمالی، فرح داروساز
چهارسوقی، محمد استاد دانشگاه
حديديان مقدم، محمد آزاد
خالقيان، عبدالرزاق دندانپزشک
روغنی زنجانی، منصور آزاد
سپهری، منوچهر شركت پارس مشعل
سعيدی، غلام‌حسن
شجری، محمد آزاد
هدايتی، عباس شركت صميم صنعت غرب
مرادلو، يوسف شرکت صنایع خالص‌سازان روی زنجان
غريبلو، مهدی
غنيون، يحيی (مرحوم) آزاد
بهاريان، جلال كاريابی غيردولتی بهار
كاوندی، كاظم آزاد
گرامی‌فر، سيد حميد شرکت دیدار
محموديان، عباداله استاد دانشگاه
مشعوف، علی بازنشسته
موحد، فرهاد آزاد
نسيمی، عبدالحميد آزاد
وثوق، اصغر آزاد
هادی‌پور، جواد شركت ساختمانی سكوكار
تاج یمینی، پروین
ترکمان، محمد بنیاد فرهنگی خیریه محمدنقی ترکمان
موسوی، سید افضل
ارشدی، سیروس


طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان