بخش پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین
خلاصه‌ای از بخش
CRCC Section

انفجار صنعتی همزمان با رشد روز‌افزون جمعیت از یک سو، و بهره‌برداری مستمر از منابع طبیعی كره خاكی و تحمیل حجم زیاد زباله و ضایعات صنعتی از سوی دیگر، سبب شده است كه زیست‌گاه بشر از وضعیت طبیعی خارج شده و دچار تغییرات شدیدی شود. این تغییرات زیست‌محیطی در سطح جهان بسیار سریع‌تر از آن رخ‌داده است كه سازوكا‌رهای طبیعی برای سازگاری و حفظ شرایط بقا در آن سودمند باشد و لازم است بشر با درک صحیح نیازهای خود در حال و آینده، راه‌کارهای مناسبی برای سازگاری با طبیعت در عصر حاضر بیابد و آثار ناخواسته سوء استفاده از آن را تا حد ممكن تخفیف دهد. با توجه به پیچیدگی و حساسیت موضوعات زیست‌محیطی در ایران از جمله آلودگی آب‌ها و هوا، تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و حفاظت بوم‌زیست‌ها، لازم است پژوهشگران ایرانی با شناخت صحیح از مسائل منطقه‌ای و جهانی مرتبط با محیط زیست، تلاش خود را معطوف محافظت طبیعت از آثار سوء رشد جمعیت و صنعتی شدن كنند. به همت «پروفسور یوسف ثبوتی» برای تمركز فعالیت پژوهشگران و علاقمندان به حفاظت از محیط زیست در دانشگاه تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان پژوهشكده تغییرات اقلیم و گرمایش زمین در سال ۱۳۹۰ پابه‌ریزی و در سال ۱۳۹۱ رسما تاسیس گردید. این پژوهشكده شامل سه کار گروه به شرح زیر است:

  • گروه اتمسفر و گازهای گلخانه‌ای
  • گروه اقلیم و زمین
  • گروه هیدروژن و پیل سوختی
در برنامه كوتاه‌مدت، این پژوهشکده تلاش دارد، فعالیت‌های مرتبط با اقلیم و محیط زیست را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و در سطح وسیع‌تر استان زنجان همسو و تا حد ممکن حمایت کند. فعالیت‌هایی نظیر: بررسی ظرفیت انرژی‌های نو و تجدید شونده، وضعیت تغییرات اقلیمی در حال و پیش‌بینی آن در آینده، اثر گلخانه‌ای، تاثیرات آلاینده‌های جوی اعم از غبارهای طبیعی و آلاینده‌های انسان پایه. در برنامه بلند مدت این پژوهشکده تلاش خواهد کرد در چارچوپ قوانین جاری دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با گسترش امکانات پژوهشی، فعالیت‌های خود را بسط دهد و به تعریف پروژه‌های جدید مرتبط با اقلیم بپردازد. اهداف این پژوهشکده در پیام بنیان‌گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و ریاست کنونی پژوهشکده تغییرات اقلیم و گرمایش زمین، استاد یوسف ثبوتی تبیین شده است.

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در دانشگاه هستید؟

برای بهرمندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان