بخش معاونت فرهنگی و اجتماعی
امور برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
English Section

از فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی دانشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

کانون‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

کانون قرآن

کانون قرآنکانون فیلم و عکس

کانون فیلم و عکس


کانون تئاتر

کانون تئاتر


کانون مهر

کانون مهر


کانون شعر و اندیشه

کانون شعر و اندیشه


کانون موسیقی

کانون موسیقی
تشکل‌های دانشجویی (هیات فاطمیون، بسیج دانشجویی)

هیات فاطمیون

هیات فاطمیون


بسیج دانشجویی

بسیج دانشجویی
انجمن‌های علمی (انجمن علمی فیزیک و انجمن علمی نجوم هلیا)

انجمن علمی فیزیک

انجمن علمی فیزیکانجمن علومی نجوم(هلیا)

انجمن علمی نجوم (هلیا)
شرح وظایف امور برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی:

 • حمایت طرح‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.
 • حمایت طرح‌های فوق‌برنامه در زمینه‌های، فرهنگی علمی، تحقیقاتی و هنری.
 • تقویت، توسعه و فعال‌سازی گروه‌های خودجوش دانشگاهی.
 • اجرای آموزش‌های موردنیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی.
 • برگزاری جلسات نقد و مناظره.
 • حمایت و پشتیبانی از به‌کارگیری فناوری‌های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.
 • حمایت و پشتیبانی از ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی.
 • ترویج الگوهای نوین ارزشی عفاف و حجاب.
 • تهیه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام یافته.
 • حمایت و پشتیبانی از برگزاری اردوهای تابستانی و مسافرت‌های دسته‌جمعی برای دانشجویان.
 • حمایت و پشتیبانی از ترغیب دانشجویان برای انجام فعالیت‌های فوق‌برنامه.
 • تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته‌های مختلف هنری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری آنان در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • تشکیل کلاس‌های کار آموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروهی مختلف و ارزشیابی فعالیت‌های فارغ‌التحصیلان
 • رسیدگی و سرپرستی کلیه امور فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای کارهای فوق‌برنامه واحد های مختلف.
 • مطالعه و بررسی طرح‌های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح‌های تربیتی کشور.
 • تهیه مطالب جهت چاپ نشریات برای راهنمایی موسسات آموزش عالی و سازمان‌های مربوط و همچنین مراجع برنامه‌ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی کشور.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان