بخش امور فرهنگی
خلاصه‌ای از بخش
Cultural Affairs Section

معاونت فرهنگی- اجتماعی


معاونت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی یکی از متولیان این حوزه بوده که از سال ۱۳۹۱ ایجاد و عهده‌دار سیاست‌گذاری، هدایت و مروج توامان علم و ایمان در محیط دانشگاه است. امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به عنوان تنها بازوی اجرایی این معاونت عهده‌دار فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی می‌باشد.

دکتر علی فروش باستانی

(مدیر امور دانشجویی)

طبیعتا نمی توان فرهنگ را از دانش جدا نمود. ماموریت بخش امور فرهنگی ارتقاء فرهنگ در کنار رشد دانش می‌باشد.

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در دانشگاه هستید؟

برای بهرمندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان