بخش امور فرهنگی
خلاصه‌ای از بخش
Cultural Affairs Section

معاونت فرهنگی- اجتماعی


معاونت فرهنگی، اجتماعی و مذهبی یکی از متولیان این حوزه بوده که از سال 1391 ایجاد و عهده‌دار سیاست‌گذاری، هدایت و مروج توامان علم و ایمان در محیط دانشگاه است. امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه به عنوان تنها بازوی اجرایی این معاونت عهده‌دار فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی می‌باشد.

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در دانشگاه هستید؟

برای بهرمندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان