بخش طرح و برنامه
اعضا
Research Section
مهدی حیدری

مهدی حیدری

مدیر بخش

پریسا محتوی

پریسا محتوی

کارشناس مسئول

یاسمن نیکخواه بهرامی

یاسمن نیکخواه بهرامی

کارشناس

زیبا محمدی

زیبا محمدی

کارشناس

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان