اعضا

اعضا و کارکنان دانشکده
دانشکده علوم زیستی
دانشکده علوم زیستی

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
اکبری بیرگانی، شیوا sh.akbari +98 24 3315 3304 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 305
عمادی، سعید emadi +98 24 3315 3306 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 307
هادی علیجانوند، حمید hhadi +98 24 3315 3316 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 316
حسنی، لیلا hasani +98 24 3315 3321 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 315
مهدوی، عطیه a.mahdavi +98 24 3315 3310 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 310
مراتان، علی اکبر a.meratan +98 24 3315 3309 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 139
محمدی نژاد، سارا sarah +98 24 3315 3313 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 313
اتزن، دانیل
روحانی، مریم rouhani +98 24 3315 3314 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 314

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
فاخری، فرزانه fakheri +98 24 3315 3009 دانشکده ریاضی، اتاق 009
فتاحی، سارا fattahi +98 24 3315 3320 دانشکده ریاضی، اتاق 320

+ دانشجویان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) سال ورود به مرکز
ابوالحسنی، اقدس a.abolhasani 95
احمدی، مینا minaahmadi 94
عالمی، مهسا malami 93
علی محمدی نافچی، سمانه samanehnafchi 96
امیری، احمد ahamiri 95
انصاری حقی، روشنک roshanak.ansari 94
ازموده گیلاندهی، مجتبی mazmoodeh 94
بهرامی، غزاله ghbahrami 96
بشیری نژاددهقان، زهرا z.bashiri 96
بذرافکن، امیر amirbazrafkan 96
بهمرک، پروانه pbehmark 96
بیگدلی، علی alibigdeli 96
دانش شهرکی، مهشید mahshid.danesh 95
داودی منفرد، پرویز p.d.monfared 94
داودی، زینب zeynab.davoudi 96
دهقان حسامی، مریم mdehghan 95
دری نجف ابادی، زهرا z.dorri 95
ارشادی گرگری، لیلا ershadi 94
اسماعیلی، امیرحسین amiresmaeily 95
فراهانی محرابی، بهاره b.farahani 94
گنجی، مهناز ganji.m 96
غفوری، فاطمه f.ghafouri 93
قزلباش، زهرا zghezelbash 96
قربان پورخور، حسین ghorbanpour.h 93
قریشی، سیدمحمد mohammadgh 96
حکیم، فاطمه السا f.hakim 96
حسنی، وحید v.hassani 96
حسینی نیابندکوه، عذری ozrahosaeini 96
حسینی، سیده ندا nedahosseini 95
حسینی مارانی، مهشاد mahshadhosseini 96
حسینی، سیدمسعود masoudhosyni 96
حیدری دلفارد، افسانه hydari 94
جاهدی مقدم، مهرناز mehrjm 96
جوادی، عاطفه a.javadi 94
کلانتری، مریم m.kalantari 95
کرمی، مریم karamim 94
کریمی پسند، سونیا sonia.karimi 94
کاتبی، بنت الهدی b.katebi 94
خاتمی، فاطمه fkhatami 96
خدمتگذاری، اعظم khedmatgozari 96
خیراندیش بروجنی، سمیرا skheirandish 96
مددی، زهرا z.madadi 94
مهدوی مهر، محسن mahdavimohsen 94
مصیری، محمد mmasiri 95
میرزایی، الهام e.mirzaie 95
مهاجر، مریم maryammohajer 96
محمدظاهری، محیا mohamadzaheri.m 96
محمدبابایی، الناز e.mohammadbabaei 94
محمدصادقی، ناهید nmohammadsadeghi 95
محسنی درگاه، مسعود masoud.mohseni 94
مرادی ریزی، محمد moradirizi 96
مرادی مهر، سحر s.moradimehr 94
موسوی، منیره السا m.mousavi 88
ناقدی اره کش خرا، ایمان inaghedi 94
نژادابراهیم، شیوا shnejadebrahim 95
نیازی، پرناز p.niazi 96
عمرایی، بهار bomraee 95
پناهی، علیرضا alirezapanahi 96
پرندین، بتول bparandin 96
رفیعی، یاسین y.rafiei 96
رمضانی، محمد mohammadramezani 96
روشن ضمیر، حسین hroshanzamir 96
رستم پورقره قوزل، ابراهیم e.rostam 95
سعیدنیا، فرانک fsaeidnia 96
شعبانی، مهدی mahdi.sh 96
شیخ عالی، زهرا zsheykhaali 94
شیرنسبیان، ساناز shirnasabian 93
سهرابی، طاهره t.sohrabi 95
تقی زادبنائی، امین a.taghizad 96
توکلی، ساره s.tavakoli 94
ولی زاده کشمش تپÙ، علی a.valizadeh 95
زادعلی مومن، رامین raminzadali 94
ضیایی چمگردانی، سپیده sepideh.ziaei 94

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان