اعضا

اعضا و کارکنان دانشکده
دانشکده علوم زیستی
دانشکده علوم زیستی

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
اکبری بیرگانی، شیوا sh.akbari +98 24 3315 3321 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 321
عمادی، سعید emadi +98 24 3315 3306 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 307
هادی علیجانوند، حمید hhadi +98 24 3315 3316 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 316
حسنی، لیلا hasani +98 24 3315 3315 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 315
مهدوی، عطیه a.mahdavi +98 24 3315 3310 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 310
مراتان، علی اکبر a.meratan +98 24 3315 3309 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 139
محمدی نژاد، سارا sarah +98 24 3315 3313 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 313
اتزن، دانیل
روحانی، مریم rouhani +98 24 3315 3314 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 314

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
جزایری، احسان اله e.jazaeri +98 24 3315 3009 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 009
خادمی، میترا Mitra.khademy +98 24 3315 3320 دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق 320

+ دانشجویان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) سال ورود به مرکز
ابوالحسني، اقدس a.abolhasani 95
علي محمدي نافچي، سمانه samanehnafchi 96
بذرافکن، امير amirbazrafkan 96
اميري، احمد ahamiri 95
اويژه، سارا sara.avizheh 97
بهرامي، غزاله ghbahrami 96
بشيري نژاددهقان، زهرا z.bashiri 96
بهمرک، پروانه pbehmark 96
دانش شهرکي، مهشيد mahshid.danesh 95
داودي، زينب zeynab.davoudi 96
دهقان حسامي، مريم mdehghan 95
دري نجف ابادي، زهرا z.dorri 95
فراهاني محرابي، بهاره b.farahani 94
فرج اللهي، بهزاد b_farajollahi 97
گنجي، مهناز ganji.m 96
قزلباش، زهرا zghezelbash 96
قريشي، سيدمحمد mohammadgh 96
حبشي، مينا mina.ha 97
حکيم، فاطمه السادات f.hakim 96
حسني، الناز e-hasani 97
حسني، وحيد v.hassani 96
حسيني، سيده ندا nedahosseini 95
حسيني ماراني، مهشاد mahshadhosseini 96
حسيني، سيدمسعود masoudhosyni 96
کلانتري، مريم m.kalantari 95
خاتمي، فاطمه fkhatami 96
لطفي شهپر، الهه elahe_shahpar 97
مصيري، محمد mmasiri 95
مهدي پورطارمسري، عماد emadmpt 97
ميرزائي، حسن hassanmirzaei 97
ميرزايي، الهام e.mirzaie 95
مهاجر، مريم maryammohajer 96
محمدظاهري، محيا mohamadzaheri.m 96
محمدي، سعيده saiedehmohammadi 97
محمدي چيانه، شيوا shiva.mohammadi 97
محمدصادقي، ناهيد nmohammadsadeghi 95
موسي خاني، بيت اله mosakhani_b 97
موسوي، هاجر h_mousavi 97
نيازي، پرناز p.niazi 96
عمرايي، بهار bomraee 95
پناهي، عليرضا alirezapanahi 96
پرندين، بتول bparandin 96
رفيعي، ياسين y.rafiei 96
رحمتي، کبري kobra.rahmati 97
رمضاني، محمد mohammadramezani 96
روشن ضمير، حسين hroshanzamir 96
رستم پورقره قوزلو، ابراهيم e.rostam 95
سلماني، بهرام salmani-b 97
شعباني، مهدي mahdi.sh 96
شيرنسبيان، ساناز shirnasabian 93
سهرابي، حسين sohrabi-h 97
سهرابي، طاهره t.sohrabi 95
تقي زادبنائي، امين a.taghizad 96
ولي زاده کشمش تپه، علي a.valizadeh 95

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان