اعضا

اعضا و کارکنان دانشکده
دانشکده علوم زیستی
دانشکده علوم زیستی

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
اکبری بیرگانی، شیوا sh.akbari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۰۴
عمادی، سعید emadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۰۷
هادی علیجانوند، حمید hhadi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۶
حسنی، لیلا hasani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۵ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۵
مهدوی، عطیه a.mahdavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۰ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۰
مسعودی، محمد masoudi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۳ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۳
مراتان، علی‌اکبر a.meratan +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۰۹ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۱۳۹
روحانی، مریم rouhani +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۱۴ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۱۴

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
جزایری، احسان‌اله e.jazaeri +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۰۰۶ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۰۰۶
خادمی، میترا Mitra.khademy +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۳۳۹ ,۳۳۳۱ دانشکده فناوری اطلاعات و علوم رایانه، اتاق ۳۳۹

+ دانشجویان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) سال ورود به مرکز
محمدرضا، افشار muhammad.r.a ۱۳۹۹
سميه، احمدي somayeahmadi ۱۴۰۰
مرضيه، اجلي فرد marzieh.ajalifard ۱۳۹۸
سيدمحمد، علوي mohammadmoein ۱۳۹۹
مسعود، عليمرادي m.alimoradi ۱۳۹۹
مهرناز، امجدي me.amjadi ۱۴۰۰
پريچهر، انگوتي pariangoutichehr ۱۳۹۹
حنانه، اصغري hanaas ۱۴۰۰
سارا، اويژه sara.avizheh ۱۳۹۷
فرشته، باقرپورهل اباد fereshteh.helabad ۱۴۰۰
غزاله، بهرامي ghbahrami ۱۳۹۶
صبا، بناييه sababanaieh ۱۳۹۹
پري ناز، بازرگاني parinaz.bazargani ۱۳۹۸
ايدا، بهزادي aida.behzadi ۱۴۰۰
سيده سارا، قرشي sara.ghorashi ۱۴۰۰
مينا، حبشي mina.ha ۱۳۹۷
فائزه، حنيفه faezehnf ۱۳۹۹
الناز، حسني e-hasani ۱۳۹۷
فائزه، حسن پور faezehhasanpoor ۱۳۹۸
بيتا، جمشيدي jamshidibita ۱۴۰۰
زهرا، کلانتري kalantarizahra ۱۳۹۹
سيدعلي، کريمي فرد s.alikarimifard ۱۳۹۸
مرضيه، کزازي marzieh.kazazi ۱۳۹۹
اعظم، خدمتگذاري azamkh ۱۳۹۹
مريم، خدائي فر maryamkhodaei ۱۴۰۰
غزاله، خردادپورديلماني gh.khordadpour ۱۳۹۸
الهه، لطفي شهپر elahe_shahpar ۱۳۹۷
زهرا، محمودي اشکفتکي zahra.mahmoudi ۱۳۹۸
فاطمه، ميري fatemehmiri ۱۴۰۰
امير علي، ميرزائي hassanmirzaei ۱۳۹۷
بهناز، ميرزايي بهبهاني behnaz.mirzaei ۱۳۹۸
مژگان، ميرزازاده mojgan.mirzazade ۱۳۹۹
فاطمه، محمدي fatemeh.mohammadi ۱۴۰۰
سعيده، محمدي saiedehmohammadi ۱۳۹۷
شيوا، محمدي چيانه shiva.mohammadi ۱۳۹۷
سيده مهرنوش، مجابي مکمل mehrnooshmojabi ۱۳۹۸
بيت اله، موسي خاني mosakhani_b ۱۳۹۷
هاجر، موسوي h_mousavi ۱۳۹۷
دلنيا، نظري بانياراني delnianazari ۱۳۹۸
مژگان، اميدي mozhgan.omd ۱۴۰۰
مريم، رحيمي اقدم maryamrhm ۱۳۹۸
سعيد، رحماني saeed.r ۱۴۰۰
نرگس، رجبي nargesrjb ۱۳۹۹
زهرا، رجبي zahrarj ۱۳۹۹
رامين، رسايي raminrs ۱۳۹۹
مهدي، رسولي mahdi.rasoli ۱۴۰۰
فواد، رضايي فر foadrezaeifar ۱۳۹۹
محمدحسين، سعيدي مقدم saeidi.m ۱۳۹۹
بهرام، سلماني salmani-b ۱۳۹۷
رضا، تقي زاده طبرسي alirezatabarssi ۱۳۹۹
مهشيد، طالب mahshidtaleb ۱۳۹۸
فريماه، تندکار farimah.tondkar ۱۳۹۹
ارزو، واشقاني فراهاني arezoofarahani ۱۳۹۸
مهدي، زنگنه mehdizang ۱۳۹۸

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان