پژوهش دانشکده
دانشکده علوم زیستی
دانشکده علوم زیستی

پژوهش

دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، آموزش و پژوهش‌محور هستند و پروژه‌های تحقیقاتی رویکردهای تجربی و یا تئوری دارند. اعضای دانشکده برای ارائه پژوهش‌هایی در سطح کیفی بالا و توسعه همکاری‌های بین‌المللی اهتمام می‌ورزند. موضوعات تحقیقاتی که در حال حاضر در این دانشکده انجام می‌شود، شامل تاخوردگی و پایداری پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک، تجمع‌پذیری پروتئین‌ها و تشکیل آمیلوئید، تحقیقات آنزیمی، پپتیدهای ضد باکتری، غشاهای زیستی، طراحی دارو، برهم‌کنش دارو با دی ان ای، فوتوپروتئین‌ها، واکسن‌های نوترکیب، پرتو‌درمانی سلول‌های سرطانی، سلول‌های بنیادی ، فناوری ارگانوئید، مدل‌سازی ریاضی فرایندهای سلولی و باکتری‌های مغناطیسی است.

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان