بخش پژوهشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین
خلاصه‌ای از بخش
Cultural Affairs Section

در دنیای امروز، مرز بین شاخه‌های مختلف علوم کم‌رنگ شده و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای متداول گشته‌است به‌گونه‌ای که نو‌آوری در عرصه فن‌آوری‌های نوین غالبا در این حوزه‌ها صورت می‌پذیرد. برای شتاب‌بخشیدن به این‌ پژوهش‌ها نیاز به وجود جایگاه و مرکزی که بر پژوهش در زمینه‌های بین‌رشته‌ای تمرکز کرده و به پیش‌برد آنها کمک نماید احساس می‌شود. بدین‌منظور، پژوهشکده علوم‌پایه و فن‌آوری‌های نوین در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان تشکیل گردید.
این پژوهشكده شامل چهار گروه پژوهشی به شرح زیر است:
گروه پژوهشی بیو‌فیزیک و بیو‌شیمی،
گروه پژوهشی نانو‌مواد،
گروه پژوهشی مدل‌سازی ریاضی
گروه پژوهشی شیمی‌ سبز.
در این گروه‌ها تمرکز بر انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای با رویکرد فن‌آورانه می‌باشد. بدین منظور پژوهشکده سعی در ایجاد و گسترش ارتباط با صنعت داشته و بر توسعه رابطه بین دانشگاه و صنعت تأکید می‌کند. پژوهشکده علوم‌پایه و فن‌آوری‌های نوین در حقیقت سعی در پر نمودن فاصله بین دانشگاه و صنعت دارد و رسالت خود را در فرآهم آوردن بستری مناسب برای شتاب‌ بخشی و گسترش ارتباط بین بخش‌های مختلف دانشگاه و صنعت می‌داند. همچنین فرآهم آوردن آزمایشگاه‌ها و امکانات لازم جهت انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای فن‌آورانه از اهداف این پژوهشکده می‌باشد. بدین‌منظور در گام اول، آزمایشگاه پردازش سریع پژوهشکده ایجاد شده که آماده سرویس دهی به پژوهشگران می‌باشد.

احسان ندایی اسکویی

(مدیریت پژوهشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین)

در این گروه‌ها تمرکز بر انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای با رویکرد فن‌آورانه می‌باشد. بدین منظور پژوهشکده سعی در ایجاد و گسترش ارتباط با صنعت داشته و بر توسعه رابطه بین دانشگاه و صنعت تأکید می‌کند. پژوهشکده علوم‌پایه و فن‌آوری‌های نوین در حقیقت سعی در پر نمودن فاصله بین دانشگاه و صنعت دارد و رسالت خود را در فرآهم آوردن بستری مناسب برای شتاب‌ بخشی و گسترش ارتباط بین بخش‌های مختلف دانشگاه و صنعت می‌داند.

آیا مایل به پیوستن به خانواده ما در دانشگاه هستید؟

برای بهره‌مندی فضایی آکادمیک و دوستانه همراه با روابط بین‌المللی برای تحصیل، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را انتخاب کنید!

پذیرش

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان