بخش امور دانشجویی
امور رفاهی و خوابگاه‌ها
Cultural Affairs Section
محمدتقی امیری

واحد رفاه دانشجويان زيرمجموعه اداره کل محترم امور دانشجويی استد و ارائه امکانات و تسهیلات رفاهی و خدماتی به دانشجویان طبق مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان را به‌ عهده دارد، از جمله:

 • پرداخت وام تحصيلی به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام ممتاز تحصیلی به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام ضروری به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام وديعه مسکن متأهلی به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام ضرورری ممتاز به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام شهریه ممتاز به دانشجویان نوبت دوم و نیمه حضوری
 • تسویه حساب با دانشجویان
 • اعلام ديون فارغ‌التحصيلان به مديريت خدمات آموزشی
 • صدور دفترچه اقساط بدهی از طریق اتوماسیون اداری جهت فارغ‌التحصيلان بهره‌مند از تسهيلات صندوق رفاه
 • ارائه کاردانشجوئی و انجام کارهای مربوطه
 • ارائه خدمات و وسایل کمک آموزشی به دانشجویان

 • راهنمای مراحل ثبت نام اینترنتی امور دانشجویان


همچنین دانشگاه دارای دو مجتمع (هر مجتمع ۲ بلوک) خوابگاهی برادران و خواهران در داخل دانشگاه می‌باشد.خوابگاه‌های ملکی

ردیف

خوابگاه

ظرفیت

مالکیت

نوع کاربری

تلفن

۱

پردیس قدیم

۱۸۸

ملکی

برادران

+۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۵۱۵۸

۲

پردیس جدید

۲۲۲

ملکی

برادران

+۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۲۰۵۸

۳

C بلوک

۱۸۸

ملکی

خواهران

+۹۰۳۰ ۷۹۸ ۸۶۹

۴

A بلوک

۲۱۶

ملکی

خواهران

+۹۰۳۰ ۷۹۸ ۸۷۰کارکنان شاغل در امور خوابگاه‌ها

مسئول خوابگاه‌های برادران

مسئول خوابگاه‌های خواهران

کمال حسنی

+۹۱۹ ۱۴۲ ۰۵۹۱

بلوک A خانم مصطفوی یا خانم ایدلویی
بلوک C خانم پیری یا خانم نجفی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان