بخش امور دانشجویی
امور رفاهی و خوابگاه ها
Cultural Affairs Section
علی محمدخانی

واحد رفاه دانشجويان زير مجموعه اداره کل محترم امور دانشجويی می باشد و ارائه امکانات وتسهیلات رفاهی و خدماتی به دانشجویان طبق مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان را به عهده دارد، از جمله:

 • پرداخت وام تحصيلی به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام ممتاز تحصیلی به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام ضروری به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام وديعه مسکن متأهلی به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام ضرورری ممتاز به دانشجویان روزانه
 • پرداخت وام شهریه ممتاز به دانشجویان نوبت دوم و نیمه حضوری
 • تسویه حساب با دانشجویان
 • اعلام ديون فارغ التحصيلان به مديريت خدمات آموزشی
 • صدور دفترچه اقساط بدهی از طریق اتوماسیون اداری جهت فارغ التحصيلان بهره مند از تسهيلات صندوق رفاه
 • ارائه کاردانشجوئی و انجام کارهای مربوطه
 • ارائه خدمات و وسایل کمک آموزشی به دانشجویان


همچنین دانشگاه داراي دو مجتمع (هر مجتمع 2 بلوک) خوابگاهي برادران و خواهران در داخل دانشگاه می باشد.خوابگاه‌های ملکی

ردیف

خوابگاه

ظرفیت

مالکیت

نوع کاربری

تلفن

1

پردیس قدیم

188

ملکی

برادران

33155158

2

پردیس جدید

222

ملکی

برادران

33152058

3

C بلوک

188

ملکی

خواهران

09030798869

4

A بلوک

216

ملکی

خواهران

09030798870کارکنان شاغل در امور خوابگاه‌ها

مسئول خوابگاه‌های برادران

مسئول خوابگاه‌های خواهران

کمال حسنی 09191420591

بلوک A خانم مصطفوی یا خانم ایدلویی
بلوک C خانم پیری یا خانم نجفی

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان