بخش امور دانشجویی
امور تغذیه
English Section
 اعظم شامی

سلف سرویس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه در محل پردیسه جدید واقع بوده و توسط شادروان حاج حسن نجفی یکی از خیرین زنجان ساخته و به نام ایشان نیز نام گذاری شده است. این مکان در تاریخ 1386/10/1 با ظرفیت 340 نفر مورد بهره برداری قرار گرفته است. برنامه غذایی به صورت فصلی تنظیم و رزرو و تحویل غذا از طريق سیستم اتوماسیون غذا انجام مي شود. همچنین امورات سلف دانشگاه توسط پیمانکار بخش خصوصی اداره و هر روز برای 750 الی 930 نفر ناهار و حدود 400 نفر شام پخت می شود. از جمله فعالیت های امور تغذیه شامل موارد زیر می باشد:

 • تنظیم برنامه غذایی سلف دانشگاه
 • تعریف برنامه غذایی در سیستم اتوماسیون تغذیه
 • گزارش گیری آمار رزرو ژتون غذا و اعلام آن به پیمانکار
 • تنظیم کارکرد پیمانکار
 • پرداخت وام ضرورری ممتاز به دانشجویان روزانه
 • نظارت بر کمیت و کیفیت مواد غذایی

بوفه ها:
شامل بوفه سلف دانشگاه كه توسط پيمانكاران طرف قرارداد اداره مي‌شود.

فروشگاه‌ها:
فروشگاه ها شامل فروشگاه روزبه که توسط موسسه خیریه روزبه اداره می‌شود و همچنین فروشگاه مستقر در مجتمع خوابگاهي خواهران كه توسط پیمانکاران بخش خصوصی اداره مي‌گردد.همچنین از جمله خدمات بهداشت محیط، کنترل و حفظ سلامت مواد غذایی به شرح زیر انجام می‌شود:

 • بازدید از کلیه واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی
 • نظارت بر سلامت کارکنان مراکز تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی
 • ارتقاء آگاهی‌های بهداشتی کارکنان مراکز تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی
 • نظارت بر مبارزه وکنترل حشرات و جوندگان موذی با اولویت بهسازی
 • نظارت بر بهداشت اماکن عمومی اعم از سالن‌های ورزشی، خوابگاه، فروشگاه‌ها، سلف سرویس‌ها، بوفه‌ها و....
 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله
 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله
 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله
 • نظارت بر دفع بهداشتی زباله
 • حفظ و نگهداری از استانداردهای ایمنی دریافت شده
 • رسیدگی به شکایت بهداشتی و ارائه نظرات کارشناسی
 • تهیه و تدوین بروشورهای آموزشی مرتبط با مسائل بهداشتی
 • نظارت بر نحوه گندزدایی در اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی
 • نظارت بر بهداشت آب از طریق:
 • الف- بازدید از شیرهای برداشت (خروجی)
  ب- انجام کلر سنجی با دستگاه کلرسنج
 • نظارت بر ضدعفونی و شستشوی بهداشتی سبزیجات و ...
 • نظارت بر کمیت و کیفیت مواد غذایی
 • نظارت بر بهداشت و کیفیت مواد پروتئینی مانند: گوشت، مرغ، ماهی و ...

امورمربوط به بیمه دانشجویان:

 • عقد قرارداد با شرکت های بیمه جهت پوشش بیمه حوادث کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل
 • معرفی دانشجویان آسیب دیده در حین تحصیل به شرکت بیمه جهت اخذ خسارت

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان