چهارشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۴   
 
خبرها

۲۴ آبان کارگاه آموزشی «مدل اقلیم منطقه‌ای RegCM» آذر و دی ماه 1394

۲۳ آبان سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین 18 و 19 اسفند 1394

۲۰ آبان پنجمین سمینار و کارگاه آموزشی شیمی نظری و محاسباتی - 14 و 15 بهمن 94

۱۶ آبان اعلام عکس‌های پذیرفته شده در نمایشگاه عکاسی سال جهانی نور

۱۲ آبان برگزاری کنفرانس بین المللی ریاضیات فازی، ۸-۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵

۹ آبان برگزاری مدرسه بین‌المللی مواد فعال و کموتاکسی، مشترک با مرکز بین‌المللی فیزیک نظری ایتالیا - 25 اردیبهشت تا 5 خرداد 95

۵ آبان ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی


همایش‌ها

۲۴ آبان کارگاه آموزشی «مدل اقلیم منطقه‌ای RegCM» آذر و دی ماه 1394

۲۳ آبان سومین همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین 18 و 19 اسفند 1394

۲۰ آبان پنجمین سمینار و کارگاه آموزشی شیمی نظری و محاسباتی - 14 و 15 بهمن 94

۱۲ آبان برگزاری کنفرانس بین المللی ریاضیات فازی، ۸-۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵

۹ آبان برگزاری مدرسه بین‌المللی مواد فعال و کموتاکسی، مشترک با مرکز بین‌المللی فیزیک نظری ایتالیا - 25 اردیبهشت تا 5 خرداد 95


 
مقالات

Hassanzadeh, Z., Kompany-Zareh, M., Ghavami, R., Gholami, S. and Malek Khatabi, A.

Najafpour, M. M., Khoshkam, M., Jafarian Seddigh, D., Zahraei, A. and Kompany-Zareh, M.


Akhlagi, Y., Kompany-Zareh, M., Ebrahimi, S.


Najafpour, M. M., Allakhverdiev, S. 
Click to see larger image
محوطه دانشكده رياضي
 
سمینارها
1- سخنران دانشگاه
دستکاری اجسام ریز با نور( از محموعه سخنرانی های سال جهانی نور)
فائقه حاجی‌زاده، دانشکده فیزیک
۵ آذر، ۱۰:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
تثبیت آنزیم لیپاز پانکراسی خوکی بر بستر مزوحفره سیلیکایی PMO-IL و بررسی ویژگی¬های کاتالیتیکی و پایداری آن
آرزو شیردل، دانشکده علوم زیستی
۸ آذر، ۱۱:۰۰
3- سخنران مدعو
استنباط بیزی و کاربرد آن در بازسازی شبکه‌های تنظیم ژنی
زهرا نریمانی، دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
۸ آذر، ۱۱:۰۰
4- دفاعيه دكتري
تهیه و کاربرد کوانتوم داتها و کربن داتها به عنوان شناساگرهای فلورسانسی برای اندازه گیری برخی گونه های شیمیایی با هدف استفاده از روشهای کالیبراسیون چند متغیره
علی براتی، دانشکده شیمی
۲۳ آذر، ۱۰:۰۰