شنبه، ۹ خرداد ۱۳۹۴   
 
خبرها

۶ خرداد ترتیب اسامی دعوت شدگان به مصاحبه آزمون دکتری شیمی گرایش شیمی فیزیک سال 94

۱۶ ارديبهشت زمان بندي و مدارك مورد نياز مصاحبه دكتري ‌سال 94

۹ ارديبهشت پذيرش بدون كنكور دانشجویان ممتاز در سال 94

۴ ارديبهشت تمدید مهلت ثبت نام هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران تا 7 اردیبهشت ماه 1394

۱۷ فروردين هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ،24 و 25 اردیبهشت ماه 1394


همایش‌ها

۴ ارديبهشت تمدید مهلت ثبت نام هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران تا 7 اردیبهشت ماه 1394

۱۷ فروردين هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ،24 و 25 اردیبهشت ماه 1394

۱۸ اسفند ۱۳۹۳ سخنرانی دکتر مجید عباسی و دکتر محسن لشگری، دو پژوهشگر پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین در سمپوزیم تغییر اقلیم آکادمی علوم آمریکا - ایران

۵ اسفند ۱۳۹۳ تمدید مهلت ثبت نام بیست و یکمین گردهمایی فیزیک ماده چگال و مدرسه سیالات پیچیده تا 16 اسفند 1393


 
مقالات

Haghi, H., Hasani Zonoozi, A. and Taghavi, S.

Haghighi, B., Karimi, B., Tavahodi, M. and Behzadneia, H.


Hadi-Alijanvand, H., Rouhani, M.


Gholinejad, M. and Ahmadi, J. 
Click to see larger image
نمايي از مركز 12 آبان 1386
 
سمینارها
1- دفاعيه دكتري
ابهام چرخشی در مدلهای سه راهی
نعمت اله امیدی کیا، دانشکده شیمی
۹ خرداد، ۹:۳۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
روشی برای تحلیل تشابه توالی‌های بیولوژیکی با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی
لیدا هوشیار، دانشکده ریاضی
۹ خرداد، ۱۷:۰۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
تولید و مطالعه‌ی پرتوهای ایری دایروی
سهیل مجیری، دانشکده فیزیک
۱۲ خرداد، ۱۱:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
تهيه ی نانوذرات مغناطيسي CuO-Fe3O4 و استفاده از آن به عنوان کاتالیزگر در تهیه ی تک ظرف ترکیبات α-آمینوفسفونات به طور مستقیم از واکنش اکسایش الکل در حضور آمین و دی اتیل فسفیت
نرگس کدخداحسینی، دانشکده شیمی
۱۸ خرداد، ۱۱:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
مهندسی فتوپروتئین نمیوپسین به منظور بهبود ویژگیهای ساختاری و عملکرد آن
فاطمه احمدزاده، دانشکده علوم زیستی
۱۸ خرداد، ۱۱:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی میان کنش همین با DNA چهاررشته ای و فعالیت پراکسیدازی DNAزیم متشکل از DNA چهاررشته ای همین
آمنه ارجمندی، دانشکده علوم زیستی
۱۹ خرداد، ۱۱:۰۰
7- سخنران دانشگاه
زمین­لرزه 22و24 نوامبر در منطقه مرز ایران- عراق
محمد ­رضا جمال ­ریحانی، 
۲۰ خرداد، ۱۷:۳۰
8- دفاعيه كارشناسي ارشد
تثبيت نانو ذرات مس بر روي آگاروز بعنوان بستر پليمري زيست سازگار و کاربرد آن به عنوان يك كاتاليزور قابل بازيافت در واکنش هاي مختلف شيمي آلي
ندا جدی، دانشکده شیمی
۲۰ خرداد، ۱۱:۰۰
9- دفاعيه دكتري
طراحي، سنتز و شناسایی ارگانو سيليکاهاي مزوحفره متناوب (PMO) دو عاملي جديد با کالبد مايع يوني-گروه هاي آلی: کاربرد در کاتاليزورها براي برخي تبديلات شيميايي
مجتبی خراسانی، دانشکده شیمی
۲۵ خرداد، ۱۰:۰۰
10- دفاعيه دكتري
كاربرد تعدادي از كاتاليزورهاي اسیدی نانوساختار در واکنش های تبديل زيست توده و توليد زيست ديزل
حمید محمدمیرزایی، دانشکده شیمی
۲۷ خرداد، ۱۰:۰۰