پنجشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۳   
 
خبرها

۶ مهر برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدید

۵ مهر تشكيل پرونده سلامت دانشجویان

۲ مهر کلاس‌های آموزشی مرکز کامپیوتر ویژه دانشجویان ورودی جدید سال 1393

۱ مهر افزایش روزهای کاری مرکز پزشکی و مشاوره دانشگاه

۳۰ شهريور تمدید مهلت ثبت نام دومین همایش تغییر اقیلم و گرمایش زمین تا 20 مهر 1393


همایش‌ها

۳۰ شهريور تمدید مهلت ثبت نام دومین همایش تغییر اقیلم و گرمایش زمین تا 20 مهر 1393

۱۶ شهريور مقاله فریبا حسن زاده، دانشجوی علوم زیستی پوستر منتخب هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران

۲۲ تير دومین همایش منطقه اي تغییر اقلیم و گرمایش زمین 21 و 22 آبان 1393


 
مقالات

Jamili Oskouei, R. and Askari, M.

Ghanilou, M. and Jamili Oskouei, R.


Haghi, H., Hoseini-Rad, S. M., Hasani Zonoozi, A. and H. W. Küpper, A.


Haghighi, B., Karimi, B., Tavahodi, M. and Behzadneia, H. 
Click to see larger image
آفتابگردان زينتي
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
بررسی فرایند نهشت باکتری ای-کلای در لبه قطره کلوییدی در حال تبخیر
زهرا زارعی، دانشکده فیزیک
۱۰ مهر، ۱۴:۰۰
2- دفاعيه كارشناسي ارشد
استفاده از یادگیری تقویتی بیزین برای تشکیل ائتلاف پویا در شبکه برق هوشمند
پریسا رضایی برج، دانشکده ریاضی
۱۲ مهر، ۱۷:۰۰
3- دفاعيه كارشناسي ارشد
مفاهیم ریاضی کاشی‌کاری
نرگس اکبری صفا، دانشکده ریاضی
۱۴ مهر، ۱۴:۰۰
4- دفاعيه كارشناسي ارشد
دوباره برنامه ریزی مسیر به استفاده از روش‌های تقریبی در محیط‌های پویا
بهاره الهامی، دانشکده ریاضی
۱۴ مهر، ۱۷:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
ارائه‌ی یک مدل اتوماسیون خانگی برای پاسخ به ‌تقاضا در محیط شبکه برق هوشمند مبتنی بر معماری سرویس‌گرا
مریم احمدی قواقی ، دانشکده ریاضی
۱۵ مهر، ۱۷:۰۰
6- دفاعيه دكتري
بررسی تحلیلی و الگوریتمی مسائل مربوط به مونوپلی‌های پویا و گسترش تاثیر در گراف‌ها
کاوه خوشخواه، دانشکده ریاضی
۱۵ مهر، ۱۴:۰۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
تهیه بتا سیکلودکسترین قرار گرفته بر روی سیلیکای نانو و نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن و کاربرد آنها در جداسازی
معصومه ترابی مومن، دانشکده شیمی
۱۵ مهر، ۱۵:۳۰
8- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه ولتامتری واکنش‌های شیمیایی همراه با انتقال الکترون در آدرنالین ، نورآدرنالین و سروتونین
فاطمه موسوی، دانشکده شیمی
۱۵ مهر، ۹:۳۰
9- دفاعيه دكتري
بررسی زیرگراف‌های مقاوم و مونوپولی در گراف‌ها و مسائل اکستریمال مرتبط با آن‌ها
میترا نعمتی، دانشکده ریاضی
۱۵ مهر، ۱۱:۰۰
10- دفاعيه كارشناسي ارشد
سنتزترکیب α-آمینوفسفوناتی‌ و تثبیت آن برروی بستر نانو سیلیکا و استفاده از آن جهت جداسازی گزینشی یون
علی عزتی تپراقلو، دانشکده شیمی
۱۶ مهر، ۹:۳۰