اعضا

اعضا دانشکده
دانشکده علوم زمین
Earth Department

- اساتید

نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
عباسی، مجید madjid.abbasi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۳ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۰
افلاکی، مهتاب aflaki +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۰ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۷
بایت‌گل، ئارام bayetgoll +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۱ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۸
دارائی، مهدی daraeimehdi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۰ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۷
اعتماد سعید، نجمه n.etemad +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۸ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۵
قدس، عبدالرضا aghods +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۹۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۰
حق‌شناس لاری، حجت hojjat.lari +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۴
هنرمند، مريم m.honarmand +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۵
معصومی، زهره z.masoumi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۶
منصف، ایمان iman.monsef +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۵ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۲
متقی، سید خلیل kmotaghi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۲ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۹
موسوی، زهرا z.mousavi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۱ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۸
نادری، مصطفی m.naderi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۴
رضایی، ابوالفضل arezaei +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۹ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۶
رضائیان، مهناز m.rezaeian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۸ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۱۵
ساعت‌ساز، مسعود saatsaz +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۷ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۴
شبانیان، اسماعیل shabanian +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۸۶ دانشکده علوم زمین، اتاق A۰۰۵
ثبوتی، فرهاد farhads +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۱۴ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۰۱

- کارکنان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) شماره تلفن اتاق
میهن‌پرست، سمیه mihanparast +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۶ دانشکده علوم زمین، اتاق A۱۱۴

- پژوهشگران پسا دکتری

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir )   شماره تلفن اتاق
آجورلو، نجمه n.ajorlou +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۲ ساختمان علوم زمین، اتاق A۱۰۹
امیدیان‌فر، سیاوش siavashomidianfar +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۸۲۴ ساختمان علوم زمین، اتاق A۱۱۲
احمدزاده ایران دوست، محسن m.ahmadzadeh +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۶ ساختمان علوم زمین، اتاق A۰۰۳
ویسی، محمد m.veisi +۹۸ ۲۴ ۳۳۱۵ ۳۷۷۸ ساختمان علوم زمین، اتاق A۰۰۵

+ دانشجویان

نام و نام خانوادگی ادرس ایمیل ( @iasbs.ac.ir ) سال ورود به مرکز
فاطمه، عباسي fateme.abbasi ۱۴۰۲
حسين، عبدي salehhossein ۱۴۰۲
بيخال، ابراهيم عبداله bekhal.abdullah ۱۳۹۸
ابوعلي، اريا ariaabooali ۱۴۰۰
عجبي، شيرين shajabi ۱۴۰۱
معصومه، علي خاني masomehalikhani ۱۴۰۰
اکو، عليپور akoalipour ۱۳۹۸
پروانه، عليزاده سعيد p.alizadeh ۱۳۹۹
الهياري تکانتپه، مريم mallahyari ۱۴۰۰
زهرا، اموي amoei.z ۱۳۹۸
اصغري، جعفرعلي j.asghari ۱۴۰۱
عباس، اصغري a.asghary ۱۳۹۹
اشکي، صبا saba_a ۱۴۰۰
عزيزي، ناهيد nahid.azizi ۱۴۰۱
دانيال، بلون danial.belon ۱۳۹۸
داداشي عينشيخ، اکبر akbardadashi ۱۴۰۰
شهاب، ابراهيمي shahabebrahimi ۱۳۹۹
مامادو، فال fall.mamadou ۱۳۹۸
ليلا، غلامي l.gholami ۱۳۹۹
طاهره، گوهري tgohari ۱۳۹۹
حاجي عرب، مريم mhajiarab ۱۴۰۱
مريم، حاجي عرب mhajiarab ۱۳۹۹
ميترا، حسنلو mitrahasanloo ۱۳۹۸
هاشیمی، سید عبدالمنصور m.hashimi ۱۴۰۱
سروش، کريمي soroushkarimi ۱۳۹۹
مرتضي، کاظمي mortezakazemi ۱۳۹۸
خالوئي، فاطمه fatemeh.khalouei ۱۴۰۱
فرناز، خميسي farnakhami ۱۴۰۰
زينب، خداکرمي z.khodakarami ۱۴۰۲
نسا، کوثري nesakosari ۱۳۹۹
ارزو، مشهدلو arezo.mash ۱۳۹۸
علي اصغر، مظلوم aa.mazloom ۱۳۹۹
مه موزين، سعيد ميشان mamuzin.mishan ۱۳۹۸
نازنين، محرمي nazimhrmi ۱۳۹۸
سعيده، نجفلو s.najaflou ۱۳۹۸
علي، نصيري alinasiri ۱۳۹۸
ناسوتي، ياسين nyasin ۱۴۰۰
نوروزي، راضيه razinz ۱۴۰۱
زهرا، پاک ترمني pakzahra ۱۳۹۸
پريسا، پورمجيدي pourmajidi ۱۴۰۲
محسن، رنجبرحاجي ابادي mohsenranjbar ۱۳۹۸
عبداله، رسولي نجف ابادي rasooli.a ۱۴۰۲
محمد، رفايتي مينايي m.refayati ۱۳۹۸
شيلا، رستمي shila.rostami ۱۳۹۹
رستمي نژاد، کهزاد kohzadrostaminejad ۱۴۰۰
حورا، صائني houra.saeni ۱۳۹۸
ساحل، عمران e.sahil ۱۴۰۱
سيدشمس، سجادي کلجاهي sajadi ۱۴۰۲
ميثم، صنعاني meysamsanani ۱۴۰۲
سراج اماني، مسعود m.serajamani ۱۴۰۱
مريم، شکوري maryamshakoori ۱۳۹۹
ريحانه، شريفي reihaneh.sharifi ۱۳۹۹
محمدرحيم، شايان mrshayan ۱۴۰۲
فرشته، سليماني f.soleimani ۱۳۹۸
سحر، صلحي وانق عليا sahar.solhi ۱۳۹۸
شميم، طباطبايي راد shamimtata ۱۳۹۹
طاهرزاده، فائزه f.taherzadeh ۱۴۰۰
الهام، طالبي e.talebi ۱۳۹۸
فرشته، طالبي ارده talebi.f ۱۳۹۸
حميد، تاروردي زاده خوجين h.tarverdizadeh ۱۳۹۹
زينب، توشه zeinabzt ۱۳۹۹
طاهره، ذکي taherehzaki ۱۳۹۸

طراحی شده توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان